ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

Παροχές καταχώρησης GOLD, SILVER, ΜΑΚΕΤΑ, BASIC, STANDARD
GOLD SILVER ΜΑΚΕΤΑ BASIC STANDARD
Θέση στα αποτελέσματα αναζήτησης 1η θέση 2η θέση 3η θέση 4η θέση 5η θέση
Στοιχεία επικοινωνίας (Δ/νση, τηλέφωνο, fax, site, email) (Δ/νση, τηλέφωνο)
Επαγγελματικές κατηγορίες Απεριόριστες 10 5 3 1
Link στην ιστοσελίδα σας -
Μέλος του Δικτύου Καταναλωτών & Επαγγελματιών -
Ξεχωριστή - εσωτερική σελίδα - -
Φωτογραφίες (ανανέωση έως 2 φορές το χρόνο) έως 12 (slideshow) έως 6 (gallery) 1 (pop-up) - -
Φόρμα επικοινωνίας - -
Share buttons - -
Προσθήκη στα αγαπημένα - -
Λογότυπο - - -
Προφίλ σε social media - - -
Λέξεις κλειδιά (για αναζήτηση) 10 5 - - -
Περιγραφή δραστηριότητας 500 λέξεις 50 λέξεις - - -
Χάρτης (διαδραστικός) - - - -
Επισύναψη αρχείων σε μορφή pdf (κατάλογος, menu, κλπ) - - - -
Video - - - -
Δικό σας φόντο στη σελίδα - - - -