ΚΑΘΕΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. – ΣΚΡΑΠ ΚΡΗΤΗΣ

» ΚΑΘΕΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. – ΣΚΡΑΠ ΚΡΗΤΗΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 2810382021, 2810382260, 8001122322
Fax: 2810382022
Διεύθυνση:
ΟΔΟΣ Π, 71601, ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ιστοσελίδα: www.katheris.gr

Αποστολή μηνύματος στον ιδιοκτήτη