ΠΡΙΝΟΥ – ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΣΗΤΙΚΗΣ

» ΠΡΙΝΟΥ – ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΣΗΤΙΚΗΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 2810300333
Fax: 2810332870
Διεύθυνση:
Ρ. ΧΟΥΡΔΟΥ 7, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ιστοσελίδα: www.mediprinou.gr

Αποστολή μηνύματος στον ιδιοκτήτη