Παροχές καταχώρησης GOLD, SILVER, ΜΑΚΕΤΑ, BASIC, STANDARD
GOLD SILVER ΜΑΚΕΤΑ BASIC STANDARD
Θέση στα αποτελέσματα αναζήτησης 1η θέση 2η θέση 3η θέση 4η θέση 5η θέση
Στοιχεία επικοινωνίας (Δ/νση, τηλέφωνο, fax, site, email) (Δ/νση, τηλέφωνο)
Επαγγελματικές κατηγορίες Απεριόριστες 10 5 3 1
Link στην ιστοσελίδα σας -
Μέλος του Δικτύου Καταναλωτών & Επαγγελματιών -
Ξεχωριστή - εσωτερική σελίδα - -
Φωτογραφίες (ανανέωση έως 2 φορές το χρόνο) έως 12 (slideshow) έως 6 (gallery) 1 (pop-up) - -
Φόρμα επικοινωνίας - -
Share buttons - -
Προσθήκη στα αγαπημένα - -
Λογότυπο - - -
Προφίλ σε social media - - -
Λέξεις κλειδιά (για αναζήτηση) 10 5 - - -
Περιγραφή δραστηριότητας 500 λέξεις 50 λέξεις - - -
Χάρτης (διαδραστικός) - - - -
Επισύναψη αρχείων σε μορφή pdf (κατάλογος, menu, κλπ) - - - -
Video - - - -
Δικό σας φόντο στη σελίδα - - - -